• Page Takover

  • Bij een Page Takeover of een Homepage Takeover wordt er een extra laag met vaak een advertentie over een bepaalde webpagina heen gelegd. Dit wekt in ieder geval prominent de aandacht.

  • Page Takeover voorbeeld

    Een floating banner zweeft vaak boven de webpagina

    Popup sluiten