• Floating banner

  • Een floating (letterlijk: zwevend/drijvende) banner is een rich media web advertentie die verschijnt, wanneer een gebruiker een bepaalde webpagina bezoekt. Meestal verschijnt deze banner dan binnen een aantal seconden. Een floating banner zweeft als het ware boven de website content.

  • Floating banner voorbeeld

    Een floating banner zweeft vaak boven de webpagina

    Popup sluiten